gurksėti

gurksėti
2 gurksė́ti, gur̃ksi, -ė́jo intr. kabėti, gurksoti, kyšoti: Svočiute rože, svočiute lelijėle, kodėl tavo, kodėl tavo pagurklėlis gur̃ksi? Mrj. | Iš abiejų vieškelio pusių ėjo gilūs grioviai, už kurių gurksėjo dideli akmenys A.Vien.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • gurkšėti — vksm. Vándenį gurkšėti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • gurksėti — 1 gurksėti, gùrksi, ėjo intr., gùrksėti, i, ėjo geriant ryti su garsu, išduoti garsą: Ėgi kad gùrksi gerdamas kai arklys! Sdk. Geriant gurksėti labai negražu Slk. Paduodi jovalo, tai žąsys pririję tik gùrksi Gs. Negùrksėk kaip teliukas! Žž.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gurkšėti — gurkšėti, gùrkši, ėjo tr., intr., gùrkšėti, i, ėjo ryti išduodant balsą: Aš gùrkšiu, t. y. seilės nepraryjù J. Kad valgo greitai, gùrkši J. Karvė gurkši, gromulo nebeatryja, seiles ryja Pl. ║ po truputį, pamažu gerti: Šveiti sausas bulbeles …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gurgsėti — gurgsėti, gùrgsi, ėjo žr. 1 gurksėti: Privalgei per nemierą, už tai pilvas ir gùrgsi Alk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gurksėjimas — sm. (1); rš → 1 gurksėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gurkšėjimas — sm. (1) NdŽ → gurkšėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgurkšėti — išgùrkšėti tr. išgerti po gurkšnį: Aš vos stiklelį [degtinės] išgùrkšėjau Gs. gurkšėti; išgurkšėti; nugurkšėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nugurkšėti — tr. nugerti išleidžiant garsą: Nugùrkšiu kokį puoduką tos kavos – daug nesiryja Gs. gurkšėti; išgurkšėti; nugurkšėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prigurksėti — 1 prigurksėti intr. gurksint priryti, privalgyti: Kol dar jie ateina, o jau ji ir prigùrksėjo Bsg. gurksėti; prigurksėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”